2013-02-13

Ägarbyte på WTAB

Bengt Gihlström och Ove Engström startade företaget under namnet WTAB Wermlands Tunnplåt AB år 1998 och har sedan förvaltat och drivit företaget i en mycket positiv riktning som skapat ett antal långsiktiga kundrelationer.
Den 13 Februari genomfördes ägarbytet till Stefan Larsson och Peter Nilsson.
Företaget ska fortsätta leva under samma inarbetade namn.
Målet och utmaningen är nu att fortsätta värna om alla våra kunder och medarbetare i samma positiva anda som tidigare.

Tillbaka