2013-08-07

Ny kompressor i drift

Vi har under sommaren investerat i ny kompressor som nu är i drift.

Kapaciteten på luftflödet behövde förbättras, samtidigt som även andra fördelar gavs i och med bytet.

Tack vare den nya kompressorn sänker vi energiåtgången med bortåt 50% jämfört med tidigare. Dessutom tar vi nu tillvara på spillvärmen, vilket kommer att ge ett positivt utfall på våra uppvärmningskostnader.

Bra alltså för både ekonomin och miljön, förutom den nödvändiga kapacitetshöjningen!

Tillbaka