2012-09-06

Ny PLC-styrd svetsfixtur

PLC-styrd svetsfixturI samverkan med FlexQube har Wermlands Tunnplåt investeriat i en ny, egenutvecklad PLC-styrd svetsfixtur. Investeringen innebär högre produktionskvalitet, mindre manuell hantering och bättre produktionsekonomi.

Tillbaka