2016-09-21

Stark medvind gör det nödvändigt att investera

Det blåser medvind för Wermlands Tunnplåt. Vi har under våren välkomnat ett antal nya kunder, samtidigt som våra befintliga går mycket bra. Ökade kundbehov innebär får vår del en kraftig expansion sett till både beläggning och omsättning.

Vi gläds åt förtroendet från våra kunder samtidigt som vi konstaterar att den ökade beläggningen skärper kraven på vår organisation.

För att bygga bort flaskhalsar har vi ökat personalstyrkan med ca 50%. Vi har också investerat i två fabriksnya kantpressar från Trumpf. En Trumabend 7036 och en Trubend 5085 kommer att levereras och tas i drift under hösten.

De nya pressarna kommer att öka vår bockningskapacitet avsevärt. Med investeringarna slutförda kan vi fortsättningsvis erbjuda 5 manuella kantpressar och 2 automatiserade bockceller. 

Tillbaka