2014-10-03

Wermlands Tunnplåt expanderar - köper fastighet och verksamhet

WTAB har nyligen förvärvat den monteringshall vi tidigare delvis hyrt av VoltAir AB, en av våra större kunder. En 900 kvm stor industrilokal lokaliserad vägg i vägg med vår huvudfastighet.

I samband med fastighetsaffären har vi även övertagit VoltAirs tillverkning av dörrar och luckor för  luftbehandlingsaggregat, inspektionstunnlar och liknande. En verksamhet som inte riktigt passat in i VoltAirs produktionsflöde men som hos WTAB kommer att fungera alldeles utmärkt tillsammans med vår övriga montering. Övertagandet blir på så vis en win-win situation till fördel för båda parter.

Transaktionerna stärker vårt samarbete med VoltAir AB och ger oss förutsättningar att utvecklas vidare.

Tillbaka