Professionella inom plåtbearbetning

Framgångsrika industritillverkare kräver professionella partners. Kvalificerade underleverantörer som kan svara upp mot höga krav på kunskap, kvalitet och produktionsekonomi. 

WERMLANDS TUNNPLÅT / WTAB är specilister på tunnplåt. Med kompetens och modern produktionsteknik kan vi erbjuda kvalitet till konkurrenskraftiga priser inom alla former av plåtbearbetning. Hos oss finns resurser för stansning, kantpressning, bockning och TIG-svetsning samt för montering, fräsning, avgradning och nitning av fästelement.

 

Se på Vimeo

Greppar gärna helheten

På WTAB vill vi gärna se till helheten. Vi tar ett fast grepp kring hela produktionskedjan, från ordermottagning och inköp, via produktionen fram till lagerhållning och distribution till kund/slutkund.

Vi deltar gärna i utvecklings- och prototypfasen och formar, sida vid sida med kund, produktionslösningar som fungerar praktiskt och ger en bra totalekonomi.

Manuellt eller med hjälp av robotar utförs stansning, kantpressning och svetsning men också kompletterande bearbetning som fräsning, slipning och montering av mekaniska detaljer. Åtagandet kan även omfatta ansvar för laser-/vattenskärning, eloxering, målning, screentryckning och gravyr

Kunder inom industrin

Våra kunder finns inom de flesta industrisegment. I egen verkstad tillverkas detaljer och färdiga produkter för kunder inom elektronik- och verkstadsindustrin men också inom andra industrigrenar.

Utan problem hanteras komplexa systemleveranser likväl som serieproduktion av varierande storlek.  

Flexibiliteten själva grunden

Personalens prestationer är helt avgörande för vad vi kan uppnå. Våra medarbetares erfarenhet ger oss flexibiliteten att kunna anpassa produktionen till våra kunders krav och "fantasi" att optimera nyttjandet av vår moderna maskinpark. 

Flexibiliteten förstärks av ett omfattande sortiment av produktionsverktyg. I dialogen med våra kunder ställer vi oss alltid positiva till att utveckla nya verktyg och har under snart 50 år skapat ett "verktygsarkiv" som uppfyller de flesta behov. 

Ordning påverkar kvaliteten

Ordning och reda är viktiga delar av vår produktionsfilosofi. Bra struktur och "städad" verkstadsmiljö höjer effektiviteten, ger bättre flyt i driften och mindre stillestånd i produktionen.

robot

jobb

om_wtab