Historia

Wermlands Tunnplåt AB grundades i sin nuvarande form 1997 av de tidigare ägarna Bengt Gihlström och Ove Engström.

Fr.o.m 2013-02-13 ägs WTAB av Stefan Larsson och Peter Nilsson

Vi har vårt ursprung i elektronikindustrins plåtbearbetning och hade vid uppstarten en verksamhetsomfattning motsvarande 7 anställda och en omsättning på ca 4 MKR.

Över tiden har regelbundna investeringar genomförts i moderna bearbetningsmaskiner. Parallellt har relationer inletts och stärkts med viktiga huvudkunder.

Wermlands Tunnplåt har idag 26 anställda och omsätter 2018 35 miljoner kronor.historiahistoria2