Visioner

Vår omgivning bevakas noggrant och våra målbilder uppdateras regelbundet. Vi har idag tydligt formulerade visioner sett till såväl företaget som vår tekniska utveckling.

Företaget

WTAB ska fortsätta att utvecklas inom sitt segment. Vidare investeringar i både i maskiner och utbildning ska garantera att vi även fortsatt ligger i framkant sett till flexibilitet och möjligheter att tillgodose våra kunders önskemål.

Vi ska framledes, i ännu större utsträckning, vara med tidigt i produktcykeln för att hjälpa våra kunder till effektiva, produktionsvänliga och därmed de ekonomiskt mest lönsamma lösningarna.

Vår framgång ska byggas kring en god dialog och långsiktiga relationer med våra kunder.

Teknisk utveckling

Vi ska uppdatera våra maskiner kontinuerligt med nya verktyg för att anpassa dem till nya uppdrag. Nya maskiner gör oss ännu bättre anpassade att klara våra kunders precisions och kvalitetskrav. 


Visioner

Visioner